Betingelser

  1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra drikkeportalen.no til proffkunder med salgs- og/eller skjenkebevilling. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på drikkeportalen.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge. 
 
For å kunne handle på drikkeportalen.no må du ha fylt 20 år, og representere en organisasjon med gyldig salgs eller skjenkebevilling.

Salg skjer i henhold til aktuelt lovverk og reguleres av disse bestemmelsene.

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven. 
Undersøk disse lovene på www.lovdata.no dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved. 
Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. 

  1. Sosial kontroll

Drikkeportalen.no krever at organisasjonen har gyldig salgs eller skjenkebevilling, og krever denne opplastet for å kunne handle alkoholholdig drikke. 

  1. Parter

Selger er Lokalbrygg AS, Karl Staaffs vei 76, 0665 Oslo, org nr 924 455 500, hei@lokalbrygg.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. 
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”. 

  1. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk.
 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post, i tillegg til at det kommer frem en ordrebekreftelse med ordrenummer etter bekreftet handel gjennom vår betalingsformidler. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” under ”ordrehistorikk” kan ordren følges. Her vil ordren også lagres. 
 

  1. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. 
 
Vi forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. I slike tilfeller vil dine utlegg refunderes.
 
Vi tar forbehold om at produkter du mottar kan være av annen årgang enn det som fremkommer på drikkeportalen.no.
 

  1. Priser

Alle priser er oppgitt eks merverdiavgift (og alkoholavgift), ink pant. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m. 
 

  1. Betaling

Vi tilbyr kjøp via ekstern fakturapart two.no og/eller kredittkort. Vi tilbyr 30 dager kreditt til våre kunder.
 

  1. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Rammene for utlevering settes av Alkoholloven. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 
 
Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 
 
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 

  1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene. 

  1. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. 

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. 

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Vi vil videre skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. 

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. 
Det vises til spesiell informasjon under nettsidens eget punkt om personopplysninger.